Wie kan er terecht in de praktijk?

Kinderen, jongeren en hun ouders kunnen bij ons terecht, met volgende problemen:

 • Angsten
 • Depressieve gevoelens
 • Problematische opvoedingssituaties
 • Pleeg- en adoptiekinderen
 • Echtscheiding
 • Nieuw samengestelde gezinnen
 • Trauma
 • Rouwverwerking
 • Moeilijkheden met slapen en eten
 • Emotionele problemen
 • Gedragsproblemen
 • Hechtingsproblemen
 • Zelfverwonding
 • Demotivatie en andere (leer)moeilijkheden
 • ...

Deze lijst is niet volledig. Belangrijker dan de aard van de klacht is de bereidheid om een oplossing te zoeken voor jouw moeilijke situatie.