Training

Vanuit de ervaringen die ik doorheen de jaren als psycholoog opdeed op de werkvloer, zijn enkele opleidingen ontstaan rond deze psychosociale thema's. Deze worden zowel gegeven aan scholen, opvoedingsinstellingen, privébedrijven als overheidsinstellingen. Ook ouderverenigingen kunnen op ons beroep doen voor een boeiende uiteenzetting tijdens een ouderavond.
Meer informatie over de trainingen kan u ook vinden op www.ipse-online.be/trainingen

Bestaande vormingen

  • Achter het masker: van schokkende gebeurtenis tot post traumatisch stress syndroom.
  • Cyberpesten: een vorm van misbruik van ICT.
  • De schreeuw en de stilte: in mijn klas zit een leerling met een depressie, wat nu?
  • Interteam! Superteam! Vorm je eigen taskforce in sterke overlegmomenten.
  • Pesten ... Kwetsend en gekwetst.
  • Nieuwe gezinnen en scheidingen. Over de invloed op kinderen en jongeren en hun begeleiding.
  • Tot hier en niet verder. Hoe je eigen grenzen bewaken/respecteren in contacten met kinderen en jongeren.
  • Traanwoorden en pijndenken. Donkere gedachten bij jongeren herkennen en aanpakken.
  • Verlies en afscheid nemen. Omgaan met leerlingen in rouw en andere verliessituaties.
  • Zelfdoding bij jongeren. Als denken doen wordt.

Op maat

We gaan graag met u op zoek naar de meest geschikte training. Op grond van een overleg of van een diepgaande intake maken we de nodige contextgerichte aanpassingen of ontwerpen desgewenst een splinternieuw programma.