top of page

PSYCHOTHERAPIE

top
wie

WIE BEN IK?

Ik ben Kelly Van Eyken, master in de klinische psychologie aan de Vrije Universiteit Brussel, erkend door de psychologencommissie (erkenningsnummer: 822110576).

Om mijn cliënten echter nog beter te kunnen begeleiden, volgde ik in 2010 een éénjarige basisopleiding en daarna een postgraduaatopleiding aan de  Universiteit van Antwerpen in de experiëntiële en ontwikkelingsgerichte kinder- en jeugdpsychotherapie. Dit postgraduaat was zeer praktijkgericht en gaf me heel wat handvatten die ik dagelijks gebruik in mijn werk met kinderen, jongeren en hun ouders.

In het begin van mijn loopbaan was ik bij Child Focus aan de slag als psycholoog. Dat kon ik een tijdje combineren met mijn beginnende eigen praktijk. Door de groei van die praktijk besloot ik om me hierop verder toe te leggen en afscheid te nemen van Child Focus.

Ik hecht veel belang aan zelfstudie. Daarom lees ik relevante vakliteratuur en volg ik studiedagen, workshops, intervisie, supervisie en leertherapie.

REFERENTIEKADER

Ik vertrek bij mijn werk als psycholoog steeds vanuit het experiëntiële-ontwikkelingsgerichte referentiekader.

Experiëntiële therapie wordt ook wel eens cliëntgerichte of client-centered therapie genoemd. Deze stroming, voornamelijk gebaseerd op de theorie van Rogers en Gendlin, stelt de cliënt centraal. Deze therapie is persoonsgericht en doelt op een proces van groei en ontwikkeling. Ze is niet enkel symptoomgericht, waardoor de kans op terugval of op symptoomverschuiving verkleint. Ze is gericht op duurzame veranderingen en een algemene verbetering. De cliënt leert zichzelf kennen, eigen mogelijkheden te benutten en om te gaan met zijn beperkingen.

Ontwikkelingsgerichte therapie wil de natuurlijke ontwikkelingstendens opnieuw op gang brengen. Mensen zijn in staat tot zelfreflectie, zelfkennis en reflectie over de realiteit. Psychotherapie stimuleert deze reflectie, om zo tot ontwikkeling te komen.

referentie
kinderen

PSYCHOTHERAPIE KINDEREN EN JONGEREN

Klik op een knop hieronder voor meer info over wie er in onze psychotherapiepraktijk terecht kan, welke vormen van individuele therapie kunnen ingezet worden en welke groepsactiviteiten en trajecten we nog meer aanbieden.

Neem gerust contact op indien u meer gedetailleerde info wenst.

PSYCHOTHERAPIE VOLWASSENEN

Meer info volgt binnenkort...

volwassenen

STUDIEBEGELEIDING

Individuele studiebegeleiding
Als het studeren niet zo vlot loopt, of de overgang van de lagere school naar de middelbare school is moeizamer dan gehoopt ...

Als spreken voor de klas een probleem vormt of plannen niet lukt ...

dan kan je op mij en mijn team een beroep doen voor studiebegeleiding en -coaching. We helpen zowel kinderen uit het lager onderwijs, jongeren uit het secundair onderwijs als jongvolwassenen in het hoger onderwijs.

Examencoaching in groep
Studeren voor de examens is niet altijd vanzelfsprekend. Wij bieden tijdens de examenperiodes de mogelijkheid om in een huiselijke sfeer en onder leiding van een van onze deskundige studiecoaches aan de slag te gaan om examens grondig voor te bereiden. Iedere deelnemer werkt individueel en wordt gesteund door de groep. We overleggen over een goede studieplanning, we bespreken een efficiënte strategie en geven handige tips. Geregeld toetsen we welke vooruitgang er geboekt is en welke herhaling of bijsturing er moet gebeuren.

Voor leerlingen en studenten die kampen met stress of faalangst bieden we de nodige begeleiding in de groep of - na overleg - individueel.

studie

TRAINING

Vanuit de ervaringen die ik doorheen de jaren als psycholoog opdeed op de werkvloer, zijn enkele opleidingen ontstaan rond deze psychosociale thema's. Het is een aanbod voor scholen, opvoedingsinstellingen, privébedrijven én overheidsinstellingen. Ook ouderverenigingen kunnen op ons beroep doen voor een boeiende uiteenzetting.

 

Aanbod

  • Achter het masker: van schokkende gebeurtenis tot post traumatisch stress syndroom.

  • Cyberpesten: een vorm van misbruik van ICT.

  • De schreeuw en de stilte: in mijn klas zit een leerling met een depressie, wat nu?

  • Interteam! Superteam! Vorm je eigen taskforce in sterke overlegmomenten.

  • Pesten ... Kwetsen en gekwetst.

  • Nieuwe gezinnen en scheidingen. Over de invloed op kinderen en jongeren en hun begeleiding.

  • Tot hier en niet verder. Hoe je eigen grenzen bewaken/respecteren in contacten met kinderen en jongeren.

  • Traanwoorden en pijndenken. Donkere gedachten bij jongeren herkennen en aanpakken.

  • Verlies en afscheid nemen. Omgaan met leerlingen in rouw en andere verliessituaties.

  • Zelfdoding bij jongeren. Als denken doen wordt.


Op maat
Op basis van een overleg of van een diepgaande intake maken we de nodige contextgerichte aanpassingen of ontwerpen desgewenst een splinternieuw programma.

training

WERKWIJZE THERAPIEPRAKTIJK

De manier waarop we in de therapiepraktijk samen aan de slag gaan, hangt af van de aangemelde problematiek. Dit zijn de grote lijnen:

Aanmelding
Voor aanmeldingen, informatie of vragen kunt u ons bereiken via telefoon of e-mail (zie contactinfo onderaan deze pagina).

Intakefase
In de intakefase klaren we uit wat er moeilijk loopt en wat de motivatie is om de stap naar begeleiding te zetten. Deze fase kan één of meerdere gesprekken omvatten.

Eventueel een diagnostisch onderzoek
In sommige gevallen kan het goed zijn om voor de start van een begeleiding/therapie een psychodiagnostisch onderzoek te doen: belevingsonderzoek, intelligentie-onderzoek, aandachts- en concentratieonderzoek.

Opstart van een begeleiding/therapie
De eigenlijke begeleiding kan bestaan uit individuele therapie, gezinstherapie, ouderbegeleiding, een spel- en praatgroep of studiebegeleiding. Alle individuele sessies duren 45 minuten. De duur van het totale traject is afhankelijk van de problematiek, de situatie ... en dus moeilijk te voorspellen.

Evaluatie, opvolging, afronding

Met regelmatige tussenperiodes wordt de begeleiding geëvalueerd. Het evalueren, geleidelijk afbouwen en afronden van de begeleiding, gebeurt steeds in overleg.

werkwijze

PRAKTISCH

Consultaties
Consultaties vinden enkel plaats op afspraak (contactinfo onderaan deze pagina).
Verwittig zo snel mogelijk als een afspraak niet kaan doorgaan. Afspraken die niet 48u op voorhand worden geannuleerd, zullen aangerekend worden.

Tarieven
Voor een consultatie of een individuele studiebegeleiding van 45 minuten wordt 50 euro aangerekend. Dit bedrag wordt op het einde van elke sessie betaald.

Examencoaching in groep wordt per uur aangerekend aan €15 per deelnemer.

De kostprijs van spel- en praatgroepen is afhankelijk van het voorgestelde traject.

Voor trainingen en uiteenzettingen maken we na overleg graag een offerte op.

praktisch
bottom of page