top of page

PSYCHOTHERAPIE

WERKWIJZE - ONDERZOEKEN

In sommige gevallen kan het aangeraden zijn om vooraleer een begeleiding/therapie
op te starten een psychodiagnostisch onderzoek te doen:
belevingsonderzoek, intelligentie-onderzoek, aandachts- en concentratieonderzoek.

Belevingsonderzoek
Een belevingsonderzoek wordt gestart wanneer een kind of jongere problemen communiceert waarvoor nog geen duidelijk aanwijsbare oorzaak is. Naast het in kaart brengen van de sterke punten van een kind, wordt nagegaan waar de kwetsbaarheden liggen. Het biedt inzichten in hoe kinderen op een eigen manier in de wereld staan en er betekenis aan geven.

Intelligentieonderzoek
In een intelligentieonderzoek worden de cognitieve capaciteiten van uw zoon/dochter in beeld gebracht. Ouders (en/of de school) vragen zich af of het kind/de jongere onder- dan wel overschat wordt. Wat zijn sterke kanten en wat zijn minder sterk ontwikkelde kanten binnen het intelligentieprofiel? Zijn de vaardigheden ongeveer even sterk ontwikkeld of is er veel verschil tussen de sterke en zwakke kanten? Als er grote (significante) verschillen zijn levert dit voor het kind/ de jongere vaak problemen op en leidt dit vaak tot interne (bijvoorbeeld faalangst) of externe spanningsklachten (bijvoorbeeld opstandig gedrag).

Aandachts- en concentratieonderzoek
Een aandachts- en concentratieonderzoek wordt uitgevoerd indien er aandachts- en/of concentratiemoeilijkheden vastgesteld worden, thuis of op school: 'Is uw kind snel afgeleid? Heeft uw kind moeite om zich te concentreren? Heeft uw kind moeite met plannen en organiseren? ...' .

Diagnostisch onderzoek

wie
bottom of page